Вимоги до публікації

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць „Витоки педагогічної майстерності”, який входить до переліку фахових видань (Постанова ВАК України від 20.09.07 р., № 2-05/7) залежно від терміну надходження.

1.   Статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми; її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми; виділення невирішених її частин; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок із напряму.

2.   Параметри сторінки: формат А4 (210x297мм), орієнтація книжкова, поля – 2 см з усіх боків, вирівнювання за шириною. Сторінки без нумерації. Відступ першого рядка 1,25 см, інтервал між рядками полуторний. Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій складає 8 – 12 сторінок. Рисунки, діаграми прохання подавати в чорно-білому виконанні та дублювати окремо у форматі PDF.

3.   Матеріал статті розташовується у такій послідовності:

           УДК    (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю )

           Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю)

           Місце роботи (повна назва установи, місто, країна )

Назва статті

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Анотація – українською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова: українською мовою (7-8 понять, курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Текст (Times New Roman 14, із вирівнюванням по ширині, відступ абзацу 1,25, інтервал – 1,5).

Список використаних джерел

(напівжирний шрифт, вирівнювання по центру)

Список використаної літератури подається згідно з державними стандартами та вимогами ВАК України.

Ініціали та прізвище автора/авторів – російською мовою (окремий абзац з вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна ) – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Анотація – російською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова – російською мовою (7-8 понять, курсив, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Ініціали та прізвище автора/авторів – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по лівому краю,  Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Місце роботи (установа, місто, країна ) – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Назва статті – англійською мовою (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Анотація – англійською мовою 2000 знаків (звичайний шрифт, окремий абзац із вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Ключові слова – англійською мовою (7-8 понять, курсив, окремий абзац з вирівнюванням по ширині, Times New Roman, розмір 12, відступ абзацу 1,25)

Електронний варіант статті просимо попередньо надіслати для схвалення редакційної колегії на електронну адресу

E-mail: pedpoltava@ukr.net (Жданова-Неділько Олена Григорівна, тел. 050-1496980)

і при отриманні позитивної відповіді надіслати копії квитанції про оплату ЕЛЕКТРОННИМ ЛИСТОМ.