ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Степаненко Микола Іванович -  доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої освіти України, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:

Гриньова Марина Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Бойко Алла Микитівна, доктор педагогічних наук, проф.,член-кор.  АПН України, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Год Борис Васильович, доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Жданова-Неділько Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Січіліано де Куміс Нікола, президент Міжнародної макаренківської Асоціації, професор університету «Ла Сапієнца» (Італія, Рим)

Ткаченко Андрій Володимирович, доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

Шиян Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Хілліг Гьотц, професор лабораторії «Макаренко-реферат» (Марбург, Німеччина)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бочарова Олена Анатоліївна, доктор габілітований, професор надзвичайний факультету психології і наук гуманітарних, Краківська Академія імені Анджея Фрича Моджевського, Краків, Польща

Єльникова Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор головний науковий співробітник лабораторії управління ПТО Наукової установи «Інститут професійно-технічної освіти» Національної академії педагогічних наук України

Ільченко Віра Романівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний академік НАПН України, директор Науково-методичного центру інтеграції змісту освіти НАПН України, Київ

Лещенко Марія Петрівна, професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Університету Яна Кохановського в Кельцах, Філії в Пьотркові Трибунальським, Пьотрков Трибунальський, Польща

Остапенко Андрій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор Кубанського державного університету (Росія)

Фелхнер Анджей, професор звичайний, доктор габілітований, декан  факультету соціальних дисциплін Університету Яна Кохановського в Кельцах, Філії в Пьотркові Трибунальським, Пьотрков Трибунальський, Польща

Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького